logo_2016

ARCHITECTUUR ALGEMEEN

Ieder project heeft een eigen karakter, een eigen context en een eigen ziel, ingegeven door zijn bewoner/gebruiker. Het is pas met de nodige aandacht voor deze gegevens dat men tot architectuur kan komen. Architectuur is geen mooi plaatje in een vooraanstaand tijdschrift, Architectuur is LEVEN, en enkel onder deze voorwaarde kan men van een geslaagd project spreken.

De stijl van de architect is een illusie, de kunst bestaat erin om binnen elk gegeven kader en binnen elke bouwstijl te komen tot een treffend antwoord, in de eerste plaats qua functionaliteit maar dit zonder de kwaliteit van de vormgeving uit het oog te verliezen. Het exterieur van het bouwwerk dient het karakter van de eigenaar/gebruiker te weerspiegelen en moet het oog te verleiden.

De architect is hierin niet meer dan een hulpmiddel en bron van ideeën die het proces wel mag sturen en bezielen, maar niet mag domineren.

VERHOUDING ARCHITECT - OPDRACHTGEVER

Basis van deze relatie is VERTROUWEN, bij de selectie van uw architect moet u er op toezien dat u zich goed voelt met de persoon met wie u rond de tafel zit. Uw architect is in deze uw gelijke. "Meneer de Architect" bestaat niet meer. Uw architect moet voor u paraat staan, moet bereikbaar en aanspreekbaar zijn te allen tijde. Hij is immers degene die u in iedere fase van het proces zal bijstaan met goede raad, advies en vakkennis. Hij zal gedurende het proces uw belangen verdedigen en behartigen.

Gedurende de hele looptijd van het project wordt er nauw samengewerkt en als dit in een vlotte, ongedwongen sfeer gebeurt komt dit het resultaat alleen maar ten goede!

REALISATIE VAN UW PROJECT

Uw project doorloopt natuurlijk verschillende fasen:

Ontwerp: Samen met u wordt het project geanalyseerd en worden de opties afgewogen. Aan het einde van de rit komen we tot een definitieve vorm. Hier wordt geen timing of planning opgezet, maar er wordt gewerkt tot we 200% tevreden zijn over het resultaat, om gemiste kansen te vermijden en om de creativiteit alle kansen te geven. Deze fase wordt afgerond met een kostenraming omdat het financiële aspect van het bouwen natuurlijk niet uit het oog verloren wordt.

 

Vergunning: Uw dossier wordt uitgewerkt en voorgelegd aan de bevoegde diensten om alzo een definitief groen licht voor uitvoering te krijgen.

Aanbesteding: Alle nodige documenten worden u aangereikt om een weloverwogen beslissing te kunnen maken met welke bouwpartners u in zee zal gaan: van offerteaanvraag tot prijsvergelijking tot onderhandelen en opmaak van de contracten wordt u bijgestaan en begeleid met kennis van zaken. In deze fase is het natuurlijk belangrijk een goede selectie te maken van kandidaten en offertes grondig te vergelijken. De opmaak van een degelijk contract garandeert dat de gemaakte afspraken ook nagekomen zullen worden.

Uitvoering: Een doorgedreven begeleiding en werfopvolging zijn de sleutel tot een goed resultaat. Uw project verdient alle aandacht en wordt van dichtbij gevolgd.

Oplevering: Wanneer de werkzaamheden voltooid zijn volgt er een laatste controle. De puntjes worden op de i gezet en u wordt naast eigenaar ook gebruiker.

Ook hierna blijft uw architect betrokken partij en blijft hij ter beschikking, zowel om u bij verdere vragen verder te kunnen adviseren of begeleiden, als wanneer u hem uitnodigt voor een hapje of een drankje ...

CONTACTGEGEVENS

© 2019 Architect Koen Smets - Privacy Policy